Åbningsmøde i Distrikt Storå den 15.08.2019

Åbningsmødet blev holdt i Sentrum i Isenvad, og hvor der var tilmeldt i alt 283.

DG Jens-Carl Nielsen bød velkommen til den store forsamling, og derefter sang vi "Vi Y’s Men er led i en kæde".

Efter velkomsten var der musikalsk underholdning ved familien Bødtker fra Hammerum, Hanne, Sverre og deres fire børn. De sang og spillede en lille halv time, og det var af høj kvalitet, og det var et meget varieret program, de havde med.

Biskop emeritus Karsten Nissen holdt et foredrag med emnet: ”De stærkeste rødder har træer i blæst”, som er en verselinje fra sangen: ”Kære linedanser”. Foredraget handlede om livet, tænkt som en balancegang på en line mellem fødsel og død, og så er det godt at have nogle pejlemærker for at holde balancen. Livet formes af både medgang og modgang, hvad er det, der gør livet lykkeligt, og hvordan kan vi leve som enkeltpersoner og samtidig være en del af fællesskabet. Karsten Nissen havde syv pejlemærker, som kan medvirke til at holde balancen.

Efter foredraget blev der sunget "Kære linedanser"

Så var der kaffebord, og der blev sendt indsamlings ”bøsser” rundt til fordel for Roll Back Malaria.

Efter kaffen var der enkelte meddelelser og der blev sunget: Menneske, din egen magt.

Distriktsoverdragelsen blev foretaget af tidl. DG Vagn Andersen, Kibæk hvor der var en særlig tak til de afgående medlemmer DG Arne Jørgensen, DT Henning Byskov og DS Carl Erik Høgholm, som alle fik overrakt distriktstræet samt et par flasker vin. Der var også tak til distriktsledelse og stab, som fortsætter.

Før afslutning sang vi Du som har tændt millioner af stjerner.

Afslutning ved DG, som netop havde fået overdraget distriktsbibelen. Afslutningen var med udgangspunkt i søndagens tekst, som omhandlede lignelsen om den utro godsforvalter.

Se billeder fra åbningsmødet --> klik her