Distriktsledelsen

Distriktsledelsen og -staben består af DG (distriktsguvernøren), DGE (næste års DG), DGEE (DG om 2 år), Sekretær/skatmester, BF-assistent og Webmaster.

Distriktsledelsen vælges på årsmødet, som afholdes hvert år i marts/april måned.

Klubåret går fra 1. juli - 30. juni, og distriktsledelsen og -staben i klubåret 2020/21 består af nedennævnte personer:
 


DG Niels Hansen
Lergravvej 23, 7490 Aulum - Tlf. 3066 5708 - mail - Klub: Aulum YMC

DGE Jens Kongsgaard
Vads Dal 9, 6973 Ørnhøj - Tlf. 2465 9980 / 9738 6423 - mail - Klub: Præstbjerg YMC

DGEE Hans Nørgaard Wedel
Uffesvej 10, 7500 Holstebro - tlf. 2682 6417 - mail - Klub: Sct Jørgens YMC

Sekretær og skatmester Erik Mortensen
Hovedvejen 2, 7490 Aulum - Tlf. 2725 1078 - mail - Klub: Aulum YMC

BF-assistent Jørn Møller Pedersen
Solbakkevej 7, 7480 Vildbjerg - Tlf. 2849 8123 - mail - Klub: Trehøje YMC

Webmaster Aage Mikkelsen
Lundgårdsparken 15, 7490 Aulum - Tlf. 2482 9795 - mail - Klub: Aulum YMC