Distriktsledelsen

Distriktsledelsen og -staben består af DG (distriktsguvernøren), DGE (næste års DG), DGEE (DG om 2 år), Sekretær/skatmester, BF-assistent og Webmaster.

Distriktsledelsen vælges på årsmødet, som afholdes hvert år i marts/april måned.

Klubåret går fra 1. juli - 30. juni, og distriktsledelsen og -staben i klubåret 2018/19 består af nedennævnte personer:
 

DG Arne Jørgensen 
Heimdalsparken 68, 2. tv., 7500 Holstebro, Tlf. 2619 3284, mail - Klub: Hardernes YMC

DGE Jens-Carl Nielsen
Brandevej 30 - 7430 Ikast - Tlf. 2467 6272 / 9714 7272 - mail - Klub: Ikast YMC

DGEE Niels Hansen
Lergravvej 23 - 7490 Aulum - Tlf. 3066 5708 - mail - Klub: Aulum YMC

Sekretær Carl Erik Høgholm
Lange-Müllersvej 25 - 7500 Holstebro - tlf. 2612 2722 - mail - Klub: Hardernes YMC

Skatmester Henning Byskov
Nørreparken 43 - 7500 Holstebro - Tlf, 4062 3228 - mail - Klub: Hardernes YMC

BF-assistent Jørn Møller Pedersen
Solbakkevej 7 - 7480 Vildbjerg - Tlf. 9713 1842 - mail - Klub: Trehøje YMC

Webmaster Aage Mikkelsen
Lundgårdsparken 15 - 7490 Aulum - Tlf. 2482 9795 - mail - Klub: Aulum YMC