Kort nyt fra distrikt og klubber ... 

Under kort nyt kan ses korte nyheder og informationer fra distriktet, distriktsledelsen og distriktets klubber. Bilagene vil også kunne ses på Intranettet.

 • 2021.07.20  Indbydelse og øvrige bilag vedr. årsmødet og åbningsmødet i Ørnhøj den 19.08.2021 kan ses på Intranettet --> klik her
 • 2021.06.18  Husk at sende program for foråret 2021 til webmaster amaulum@gmail.com
 • 2021.05.29  Mødeplan for klubåret 2021-22 udarbejdet --> klik her
 • 2021.05.18  Referat fra distriktsledelses- og stabsmøde kan ses i intranettet --> klik her
 • 2021.03.02  Årsmødet og distriktskonerencen den 17. april 2021 er aflyst pga. Corona-sutuationen
 • 2021.01.24  DG Niels Hansen har fået ny mailadresse. Den nye mail er nh@mail.dk
 • 2021.01.20  Forhåndsmeddelelse om årsmøde 17.04.2021 i Sørvad -->læs mere
 • 2021.01.10  Husk at sende program for foråret 2021 til webmaster amaulum@gmail.com
 • 2020.09.17  Hans Nørgaard Wedel, Sct. Jørgens YMC udpeget som ny DGEE --> læs mere
 • 2020.09.17  Referat fra distriktsledelses- og stabsmøde kan nu ses i Intranettet
 • 2020.08.27  Referat fra årsmødet i Distrikt Storå kan nu ses i intranettet --> klik her
 • 2020.08.23  Billeder fra åbnings- og årsmødet i Haderup er nu på hjemmesiden --> klik her
 • 2020.06.09  HUSK at sende program for efteråret 2020 til webmaster amaulum@gmail.com
 • 2020.05.02  Inspirationsaften i Aulum 14.05.2020 er aflyst --> klik her
 • 2020.03.24  Husk at indsende årsberetning til webmaster inden 11.april --> klik her
 • 2020.03.22  Distriktskonferencen aflyst pga. risiko for corona-virus --> klik her
 • 2020.02.06  Indbydelse til konference og årsmøde udsendt --> klik her
 • 2020.02.06  Referat fra distriktsmødet kan nu ses i Intranettet
 • 2020.01.18  Forhåndsmeddelelse om årsmøde 2020 udsendt --> klik her
 • 2019.12.09  HUSK at sende forårsprogrammet til webmaster
 • 2019.10.03  Referat og bilag fra distriktsmødet kan nu ses i intranettet 
 • 2019.08.15  Se referat fra åbningsmødet i Ikast YMC --> Klik her
 • 2019.07.01  HUSK at sende efterårsprogrammet til webmaster
 • 2019.06.11  Indbydelse til åbningsmøde i Ikast YMC den 15.08.2019 --> Klik her 
 • 2019.05.09  Referat fra inspirationsdag i Ikast kan nu ses på intranettet
 • 2019.04.12  Reception på Finderup Efterskole --> Klik her  
 • 2019.04.06  Referat fra årsmødet/distriktskonferencen i Ikast kan ses i intranettet